Reklamační řád

Reklamační řád

společnosti MPLA s.r.o.

 

 1. Cílem společnosti MPLA s.r.o., se sídlem Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3, IČ: 24852333, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 201627 (dále jen „MPLA“) je poskytovat veškeré své služby včetně platebních služeb k maximální spokojenosti svých klientů (uživatelů). Pokud máte podněty ke zlepšení našich služeb, prosím sdělte nám je prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese http://www.mpla.io/kontakt/ nebo e-mailem na adresu info@mpla.cz.
 2. Uživatel služby může u MPLA rovněž reklamovat rozsah či kvalitu služby, zejména pokud neobdržel po provedení obchodu daňový doklad, před poskytnutím služby nebyl uživatel informován o ceně služby, uživatel neobdržel požadovanou službu nebo služba nesplňuje požadavky zadané uživatelem (např. odlišný čas, zóna apod.). Reklamace a její vyřízení není zpoplatněno.
 3. Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím:
 • kontaktního formuláře uvedeného na stránkách společnosti MPLA http://www.mpla.io/kontakt/;
 • e-mailovou formou na adresu info@mpla.cz;
 • poštou na adresu sídla MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3;
 • využitím kontaktní linky +420 734 204 320 v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod.

Všechny uvedené komunikační kanály vedou na technickou podporu systému MPLA.

 1. Údaje nezbytné k založení požadavku na reklamaci:
 • Název firmy / jméno a příjmení uživatele
 • Trvalá adresa nebo sídlo uživatele
 • E-mail uživatele, který uvedl při zadávání platby
 • Popis problému
  1. Další potřebné informace k rychlému a úspěšnému vyřízení reklamace:
 • Datum a čas transakce
 • Lokalita platby:
  • v případě parkovišť za závorou – název provozovny
  • v případě platby na ulici – kód parkovacího úseku
 • Identifikátor platby:
  • v případě parkovišť za závorou – číslo parkovacího lístku
  • v případě platby na ulici – registrační značku vozidla
 • Způsob platby:
  • Platební karta – VISA, MasterCard
  • Palivová karta – CCS
  • MPLA karta
 1. Uživatel je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne, kdy došlo k reklamované skutečnosti. O přijetí reklamace budeme uživatele obratem informovat e-mailem.
 2. Reklamace bude vyřízena co nejdříve to půjde, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace bude uživatele informován obratem.
 3. MPLA nenese odpovědnost za situace, kdy zakoupená služba nesplňuje požadavky zadané uživatelem pro jeho chybu v rozhraní parkovacího nebo jiného systému samostatného poskytovatele, na jehož systémy se služba MPLA připojuje. Služba MPLA netvoří ani jinak nespravuje databáze a ceníky parkovacích systémů. Služba MPLA pouze zprostředkovává platbu.
 4. V případě požadavku uživatele pro vrácení finančních prostředků za parkovné z jiných než výše zmíněných důvodů, je potřeba se obrátit přímo na provozovatele zón placeného stání nebo parkoviště, kterému finanční prostředky náleží.
 5. Jestliže uživatel v souladu s tímto reklamačním řádem reklamoval chybnou platební operaci, neprovedenou platební operaci anebo se domáhal u MPLA jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se na:
 • místně a věcně příslušný soud;
 • finančního arbitra určeného,
 • Českou národní banku.

Pokud se uživatel, který je spotřebitel (tj. fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), domnívá, že jeho reklamace nebyla vyřízena řádně, může se obrátit na Kancelář finančního arbitra, písemně na adrese Legerova 69, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na: arbitr@finarbitr.cz; nebo do datové schránky ID: qr9ab9x. Více informací o Finančním arbitrovi je možné nalézt na internetových stránkách www.finarbitr.cz.

Orgánem vykonávajícím dohled nad činností MPLA v oblasti poskytování platebních služeb je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 153 00 Praha 1, www.cnb.cz. Klient může, pokud nesouhlasí s vyřízením reklamace, předložit České národní bance podnět na zahájení správního řízení podle § 248 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

 1. Tento reklamační řád lze získat na vyžádání na adrese uvedené výše, a v elektronické podobě na internetových stránkách mpla.io.
 2. Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 10. 1. 2018.