Zpracování osobních údajů

INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
o zpracování osobních údajů podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účelem zpracování osobních údajů je vydání, evidence a správa parkovacího oprávnění
v rámci provozu zón placeného stání vymezených nařízením podle
§ 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
– MPLA s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 24852333

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrační značka vozidla (bez ověření RZ), emailová kontaktní adresa (bez ověření adresy); tokenizované údaje o platebním prostředku. Všechny tyto údaje jsou ve vztahu ke konkrétní parkovací relaci. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 60 dní

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a automaticky zaměstnanci správce či
zpracovatele nebo jinými osobami na základě smluvního vztahu se správcem či
zpracovatelem.

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje bude zpracovávat správce a zpracovatelé, kterými jsou:
– MPLA s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 24852333,
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob, se kterými správce či zpracovatel
uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro správce či
zpracovatele.

POUČENÍ
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů je překážkou pro
vydání parkovacího oprávnění.
Subjekt osobních údajů má právo požádat o informace o zpracování svých osobních údajů.
Správce či zpracovatel předá bez zbytečného odkladu subjektu údajů informace o účelu
zpracování osobních údajů, o osobních údajích, případně o kategoriích osobních údajů,
které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, o
povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže
jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah
do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů, a o příjemci osobních údajů, případně
kategoriích příjemců.
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nákladů
nezbytně vynaložených na poskytnutí informace.
Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování
jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu
údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení;
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se
může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Hlavní město Praha

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Hlavní město Praha

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje bude zpracovávat správce a zpracovatelé, kterými jsou:
– Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., sídlem Řásnovka 770/8, Staré
Město, 110 00 Praha 1, IČO 03447286, více info: http://www.parkujvklidu.cz/osobni_udaje/
– ALTRON Business Solutions, a.s., sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00
Praha 4, IČO 24230031,
– RDT s.r.o., sídlem Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČO 27583104,
– MPLA s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 24852333,
– ELTODO, a.s., sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 45274517,
– CORTEC s.r.o., sídlem Na Groši 1344/5a, 102 00 Praha 10, IČO 26725533,
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob, se kterými správce či zpracovatel
uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro správce či
zpracovatele.

SUBJEKTY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY
Městská policie hlavního města Prahy a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým
je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené
právním řádem.

Statutární město Olomouc

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Statutární město Olomouc

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje bude zpracovávat správce a zpracovatelé, kterými jsou:
– FT Technologies, a.s., U sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, IČO 26833620

– MPLA s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 24852333,
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob, se kterými správce či zpracovatel
uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro správce či
zpracovatele.

SUBJEKTY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY,
Městská policie Statutárního města Olomouc a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým
je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené
právním řádem.

Statutární město Liberec

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Statutární město Liberec

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje bude zpracovávat správce a zpracovatelé, kterými jsou:
– FT Technologies, a.s., U sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, IČO 26833620

– MPLA s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 24852333,
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob, se kterými správce či zpracovatel
uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro správce či
zpracovatele.

SUBJEKTY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY,
Městská policie Statutárního města Liberec a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým
je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené
právním řádem.

Město Trenčín

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Město Trenčín

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje bude zpracovávat správce a zpracovatelé, kterými jsou:
– FT Technologies, a.s., U sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, IČO 26833620

– MPLA s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 24852333,
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob, se kterými správce či zpracovatel
uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro správce či
zpracovatele.

SUBJEKTY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY,
Městská policie města Trenčín a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým
je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené
právním řádem.

Město Rychnov nad Kněžnou

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Město Rychnov nad Kněžnou

OSOBY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE
Osobní údaje bude zpracovávat správce a zpracovatelé, kterými jsou:
– MPLA s.r.o., sídlem Slezská 2310/115, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČO 24852333,
prostřednictvím svých zaměstnanců nebo jiných osob, se kterými správce či zpracovatel
uzavřel smlouvu, jejímž předmětem je zpracování osobních údajů pro správce či
zpracovatele.

SUBJEKTY, KTERÝM MOHOU BÝT OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY,
Městská policie města Rychnov nad Kněžnou a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým
je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené
právním řádem.