Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů – provoz aplikace

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 18. Května 2023 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jak nakládáme s údaji, které o vás získáme prostřednictvím https://www.mpla.io. Doporučujeme vám, abyste si toto prohlášení pečlivě přečetli. Při zpracování údajů dodržujeme požadavky právních předpisů o ochraně osobních údajů. To mimo jiné znamená, že:

jasně uvádíme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Činíme tak prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
se snažíme omezit shromažďování osobních údajů pouze na osobní údaje potřebné pro legitimní účely;
v případech vyžadujících váš souhlas si nejprve vyžádáme váš výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů;
přijímáme vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů a vyžadujeme je také od stran, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům nebo na jejich opravu či výmaz na vaši žádost.
Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete přesně vědět, jaké údaje o vás uchováváme, kontaktujte nás.

Účel, údaje a doba uchovávání
Osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat pro řadu účelů souvisejících s naší obchodní činností, které mohou zahrnovat následující: (klikněte pro rozbalení)
1.1 Kontakt – prostřednictvím telefonu, pošty, e-mailu a/nebo webových formulářů.
Pro tento účel používáme následující údaje:

E-mailová adresa
Základem, na jehož základě můžeme tyto údaje zpracovávat, je:
Na základě udělení souhlasu.

Doba uchovávání
Tyto údaje uchováváme až do ukončení služby.

Sdílení s dalšími stranami
Tyto údaje sdílíme nebo poskytujeme pouze zpracovatelům pro následující účely:
Zpracovatelé

Soubory cookies
Naše webové stránky používají soubory cookie. Další informace o souborech cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Zabezpečení
Zavazujeme se k zabezpečení osobních údajů. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití osobních údajů a neoprávněný přístup k nim. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, že přístup k údajům je chráněn a že naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

Webové stránky třetích stran
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran propojené odkazy na našich webových stránkách. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany zpracovávají vaše osobní údaje spolehlivým nebo bezpečným způsobem. Doporučujeme vám, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo provádět změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste se seznámili s případnými změnami. Kromě toho vás budeme aktivně informovat, kdykoli to bude možné.

Přístup k vašim údajům a jejich úprava
Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřeba, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovávány.
Právo na přístup: Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jsou nám známy.
Právo na opravu: Máte právo své osobní údaje kdykoli doplnit, opravit, nechat vymazat nebo zablokovat.
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat své osobní údaje vymazat.
Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a předat je v plném rozsahu jinému správci.
Právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Tomu vyhovíme, pokud neexistují oprávněné důvody pro zpracování.
Dbejte prosím na to, abyste vždy jasně uvedli, kdo jste, abychom měli jistotu, že nezměníme nebo nevymažeme údaje nesprávné osoby.

Podání stížnosti
Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vyřizujeme (stížnost na) zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

EasyPark Czechia s.r.o.

Pernerova 697/35, Karlín

186 00 Praha 8
Česká republika
Česká republika
Internetové stránky: https://www.mpla.io
E-mail: info@mpla.io
Telefonní číslo: +420 734 204 320