Partneři

Informace o platební službě MPLA

Poskytovatel poskytuje finanční služby spojené s platebním stykem a zúčtováním, a to skrze jím vyvíjené a provozované SW řešení, zejména se specializací na systémy on-line komunikace a placení pomocí mobilního internetového systému za použití běžných platebních karet, zejména VISA, MasterCard, CCS a dalších s možností jeho propojení na systém parkoviště ovládající vjezd a výjezd vozidel.

Platební služba zprostředkuje elektronicky platbu za parkovné, která se strhne z uživatelova platební karty.

O tomto stržení je v reálném čase informován uživatel i provozovatel parkoviště.

Finanční převod peněz směrem k provozovateli je realizován až dávkově podle s ním uzavřené smlouvy.

Jak funguje systém MPLA na parkovištích za závorou?

  1. Zákazník si při vjezdu do parkovacích prostor vyzvedne z terminálu parkovací lístek opatřený unikátním identifikátorem (číslem parkovacího lístku)
  2. Parametrem pro transakci je emailová adresa a číslo parkovacího lístku
  3. Při odjezdu má zákazník možnost zaplatit prostřednictvím Systému pomocí svého mobilního telefonu a aplikace MPLA.
  4. Po obdržení požadavku na platbu parkovného Systém ověří číslo parkovacího lístku a zjistí dobu parkování prostřednictvím stávajícího parkovacího systému.
  5. Následně je vypočítána sazba za parkovné a zákazníkovi je zaslána finální cena pro potvrzení vč. všech poplatků a daní
  6. Příkaz je přijmout v okamžiku, kdy MPLA obdrží autorizaci platební transakce od uživatele. Uživatel předá souhlas elektronicky zadáním hesla při autorizaci každé platební transakce, kterou iniciuje (jiné v MPLA teď nejsou možné).  Pokud je heslo správné a pokud karta není blokována, tak karetní centrum České spořitelny transakci realizuje a v reálném čase předá výsledek uživateli formou e-mailu a MPLA.  Po úspěšném uhrazení parkování je zákazníkovi stržena odpovídající částka z platební karty a automaticky se zasílá daňový doklad na zadaný e-mail.
  7. Do stávajícího parkovacího systému je zaslána informace o provedené transakci a povolení výjezdu pro dané číslo parkovacího lístku

Provedení platebního příkazu

Každý platební příkaz musí být označen jedinečným identifikátorem – unikátní identifikátor automaticky vygeneruje systém.

Zpracování platebních příkazů se děje v reálném čase.  Příkaz je přijmout v okamžiku, kdy MPLA obdrží autorizaci platební transakce od uživatele.

Uživatel předá souhlas elektronicky zadáním hesla při autorizaci každé platební transakce, kterou iniciuje (jiné v MPLA teď nejsou možné).

Pokud je heslo správné a pokud karta není blokována, tak karetní centrum České spořitelny transakci realizuje a v reálném čase předá výsledek uživateli formou e-mailu a MPLA.

Odvolat souhlas není možné. Je možné však transakci reklamovat.

Pokud nastane chyba, je s ní uživatel konfrontován a parkování nebude uhrazeno. V případě chyby banky, která nezúčtuje částku platební transakce v české měně nebo nepoužije bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobí tím nesprávné provedení platební transakce, je banka, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na podnět banky, která nesprávné provedení platební transakce způsobila, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji bance, které nesprávné provedení platební transakce způsobila k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem upravujícím platební styk, a dále je banka oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo (tzv. „opravné zúčtování“).

Poplatek za použití systému MPLA a vypořádaní finančních prostředků

Poplatek za využití Systému se stanovuje na základě dohody s provozovatelem parkoviště.

Poplatek je ve smyslu § 54 odst. 1, písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, čl. 135 (1) (d) SMĚRNICE RADY 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, jako platební styk a zúčtování osvobozen od DPH.

Lhůta pro vypořádání finančních prostředků na účty provozovatelů se dějí periodicky (typicky) do měsíce v jedné dávce (agregace).

Povinnosti a odpovědnost Poskytovatele

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za neautorizovanou či nesprávně provedenou platební transakci.

V případě neautorizované či nesprávně provedené platební transakce, je kontaktní osoba provozovatele informována neprodleně. Tato osoba včetně kontaktů bude uvedena ve smlouvě s provozovatelem.

Poskytovatel je povinen vrátit částku autorizované platební transakce a to dle podmínek zákona č. 284/2009 Sb., §103.