Správce:              Město Bánovce nad Bebravou

Zpracovatelé: 

  • Správa majetku mesta, IČO: 42273668

Další subjekty:  Městská policie města Bánovce nad Bebravou a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.