Zpracování osobních údajů – Podrobné informace

INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ZAJIŠTĚNÍ PARKOVACÍCH SLUŽEB

o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelem Vašich osobních údajů a provozovatelem této aplikace je obchodní společnost EasyPark Czechia s.r.o., sídlem Pernerova 697/35, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 14106477, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 360662 (dále jen „EasyPark Czechia“).

SPRÁVCE A DALŠÍ ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vedle společnosti EasyPark Czechia zpracovávají Vaše osobní údaje příslušní správci a případně další subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, a to v návaznosti na město či lokalitě, kde parkujete. Níže naleznete přehled správců a dalších případných zpracovatelů, kterými jsou:

pro hlavní město Prahu:  zde

pro město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav: zde

pro statutární město Brno: zde

pro město Břeclav: zde

pro město Česká Třebová: zde

pro město Český Brod: zde

pro obec Dolní Břežany: zde

pro město Jeseník: zde

pro město Harrachov: zde

pro město Hranice na Moravě: zde

pro město Chomutov: zde

pro město Kolín: zde

pro město Kosmonosy: zde

pro město Kroměříž: zde

pro statutární město Liberec: zde

pro statutární město Litoměřice: zde

pro město Litomyšl: zde

pro město Mladá Boleslav: zde

pro město Mikulov: zde

pro město Mnichovo Hradiště: zde

pro město Nový Jičín: zde

pro statutární město Olomouc: zde

pro město Pardubice: zde

pro město Písek: zde

pro město Příbram: zde

pro město Roudnice nad Labem: zde

pro město Rychnov nad Kněžnou: zde

pro město Říčany: zde

pro město Svitavy: zde

pro město Šumperk: zde

pro město Třebíč: zde

pro město Třinec: zde

pro město Uničov: zde

pro město Vrchlabí: zde

pro město Vyškov: zde

pro statutární město Zlín: zde

Slovensko:

pro město Bratislava: zde

pro město Trenčín: zde

pro město Košice: zde

pro reklamní akci se společností VISA: zde

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme pouze takové údaje, které nutně potřebujeme, abyste mohli využívat parkovací služby, o které máte zájem. Jedná se však jen o registrační značku vozidla (aniž bychom ji ověřovali) a e-mailovou kontaktní adresu (taktéž bez ověření). Tyto osobní údaje jsou zpracovávány ve vztahu ke konkrétní parkovací relaci. Zpracováváme také údaje o platebním prostředku, který použijete, ovšem pouze v tzv. tokenizované (tj. neúplné) formě.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování osobních údajů je primárně vydání, evidence a správa parkovacího oprávnění
v rámci provozu zón placeného stání. EasyPark Czechia zpracovává Vaše osobní údaje pro zajištění platby za vydání parkovacího oprávnění a z hlediska vnitřních procesů k plnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k poskytování našich služeb, nebo k jiným nezbytným účelům, zejména abychom mohli dodržet naše právní povinnosti a smluvní závazky.

Vzhledem k daňovým předpisům jsme povinni uchovávat daňové doklady a evidenci s příslušnými údaji po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Výjimečně, například v případě vedení soudních sporů, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány po delší dobu, a to zejména z důvodů stavění promlčecích lhůt.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně zaměstnanci nebo jinými osobami na základě smluvního vztahu se společností EasyPark Czechia, jakož i automatizovaně, nicméně nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Více informací o tom, jak EasyPark Czechia zabezpečuje Vaše osobní údaje, naleznete zde. [https://www.mpla.io/bezpecnost/]

POUČENÍ

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů je překážkou pro vydání parkovacího oprávnění. Máte právo: (i) požádat správce o poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů; (ii) aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a s přihlédnutím k účelům zpracování na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení; (iii) aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů dle čl. 17 GDPR; (iv) aby správce v případech stanovených v čl. 18 GDPR omezil zpracování osobních údajů; (v) získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případech stanovených v čl. 20 GDPR.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

KONTAKTY

EasyPark Czechia s.r.o., Pernerova 697/35, 186 00 Praha – Karlín

Telefon MPLA: +420 734 204 320 (v pracovní dny 9 – 17 hodin)

Kontaktní EMAIL: info@mpla.cz