Správce:              Město Bratislava

Zpracovatelé: 

  • není jiného zpracovatele než MPLA

Další subjekty:  Městská policie města Bratislava a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.