Správce:              Město Chomutov

Zpracovatelé: 

  • není jiného zpracovatele než MPLA

Další subjekty:  Městská policie Chomutov a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.