Správce:        Město Hranice na Moravě

Zpracovatelé: 

  • FT Technologies, a.s., sídlem U sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, IČO 26833620.

Další subjekty:  Městská policie města Hranice na Moravě a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.