Správce:        Město Jeseník

Zpracovatelé: 

  • ELTODO, a.s., sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka, IČO 45274517.

Další subjekty:  Městská policie města Jeseník a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.