Správce:              Město Kolín

Zpracovatelé: 

  • Spel a.s., Třídvorská 1402, 280 02Kolín, IČO 00473057

Další subjekty:  Městská policie města Kolín a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.