Správce:              Město Letovice

Zpracovatelé: 

  • Technické služby Letovice, příspěvková organizace, IČO: 0054892

Další subjekty:  Městská policie města Letovice a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.