Správce:              Město Litoměřice

Zpracovatelé: 

  • Milichovský, s.r.o., Údolní 970/13, Liberec I-Staré Město, IČO 02988976

Další subjekty:  Městská policie Litoměřice a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.