Správce:                    Hlavní město Praha

Uživatel bere na vědomí, že hlavní město Praha (Magistrát hlavního města Prahy) jako správce
osobních údajů bude zpracovávat zadané osobní údaje za účelem vyřízení, správy a
evidence krátkodobého parkovacího oprávnění, včetně informační a servisní komunikace
prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin.
Další informace ke zpracování naleznete na adrese zde

Zpracovatelé: 

  • Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., sídlem Řásnovka 770/8, Staré
    Město, 110 00 Praha 1, IČO 03447286
  • ALTRON Business Solutions, a.s., sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 24230031
  • RDT s.r.o., sídlem Biskupcova 1762/78, 130 00 Praha 3, IČO 27583104
  • ELTODO, a.s., sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČO 45274517
  • CORTEC s.r.o., sídlem Na Groši 1344/5a, 102 00 Praha 10, IČO 26725533

Další subjekty:  Městská policie hlavního města Prahy a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.