Správce:              Město Svitavy

Zpracovatelé: 

  • VERA, spol. s r.o., Lužná 716/2, 160 00 Praha, IČO62587978

Další subjekty:  Městská policie města Svitavy a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.