Správce:              město Třebíč

Zpracovatelé:   není jiného zpracovatele než MPLA

Další subjekty:  Městská policie města Třebíč a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.