Správce:              Město Vyškov

Zpracovatelé: 

  • FT Technologies, a.s., U sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, IČO 26833620

Další subjekty:  Městská policie města Vyškov a jiné orgány veřejné moci nebo jiné osoby, kterým je správce osobních údajů povinen osobní údaje předat na základě povinnosti stanovené právním řádem.